Een 301 is een HTTP status code waarmee je aan de client doorgeeft dat het bezochte adres permanent is verhuist naar een ander adres. Dit is ook de manier om aan zoekmachines door te geven dat een url is verplaatst. Handig bij domein wijzigingen en url aanpassingen dus.

De volgend instructies zijn geschreven voor nginx/1.6.0. Lees Nginx installeren voor instructies om de meest recente Nginx te installeren in Ubuntu.

Redirecten met Nginx gaat via een virtualhost.

Nginx redirect virtual host

Als voorbeeld, zal de volgende instructies http://btstrp.localtest.me redirecten naar http://bootstrap.localtest.me. Zie Nginx http virtual host voor de vhost waarnaartoe geredirect wordt.

Maak /etc/nginx/sites-available/btstrp-redirect aan met de volgende inhoud.

server {
    server_name btstrp.localtest.me;
    return 301 http://bootstrap.localtest.me$request_uri;
}
# symlink de vhost naar sites-enabled
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/btstrp-redirect /etc/nginx/sites-enabled/
# herstart nginx
sudo service nginx restart

Open http://btstrp.localtest.me en zie dat deze geredirect wordt. Het hele url wordt geredirect, http://btstrp.localtest.me/examples/carousel/ zal dezelfde locatie openen op bootstrap.localtest.me.


lees meer

HTTP 301 - Wikipedia, the free encyclopedia
Nginx http rewrite module - return