SPDY is een verbetering van het HTTPS protocol en is zo’n 40% sneller. Encryptie is vereist voor SPDY, het is daarom alleen in productie te gebruiken als er een geauthoriseerd SSL/TLS sleutel aanwezig is.

SPDY is nog experimenteel, wat niet inhoud dat het niet productie gereed is. Experimenteel houdt voor SPDY in dat niet elke browser er mee overweg kan. SPDY is een laag boven op HTTPS, een browser zonder SPDY ondersteuning zal de site via traditionele HTTPS laden. SPDY wordt overigens in elke moderne browser ondersteund met uitzondering van Internet Explorer. Google, Facebook, YouTube en Twitter zijn enkele grote sites die met SPDY serveren.

Met de volgend instructies kan je via Nginx serveren met SPDY.

Nginx installeren

Het Nginx team op launchpad verzorgt een up to date PPA. Hierdoor is de nieuwste stabiele versie altijd beschikbaar, ook als de versie in de standard Ubuntu repository verouderd is.

# nginx stable ppa aan het systeem toevoegen
sudo add-apt-repository ppa:nginx/stable
# package list updaten
sudo apt-get update
# nginx installeren
sudo apt-get install nginx

Open http://localhost/ en de standaard Welcome to nginx! pagina zal laden.

Nginx configureren

Als voorbeeld, zal de volgende configuratie instructies, de documentatie van bootstrap lokaal hosten met Nginx via SPDY.

# maak een www dir aan in home
mkdir ~/www
# ga in de www dir ~/www
cd ~/www
# download de documentatie zip
wget https://github.com/twbs/bootstrap/archive/gh-pages.zip
# pak de zip uit
unzip gh-pages.zip
# verwijder de gedownloade zip
rm gh-pages.zip

Nginx configuratie layout in Ubuntu

 • /etc/nginx/nginx.conf
  • Basis instellingen beheerd door het Nginx team.
 • /etc/nginx/sites-available/
  • Site specifieke configuraties, oftewel virtual host configs. Deze erven de instellingen uit nginx.conf.
 • /etc/nginx/sites-enabled/
  • Symlinks naar virtual hosts uit /etc/nginx/sites-available/, een virtual host die hier gelinkt is wordt opgepakt door Nginx.
 • /etc/nginx/conf.d/
  • De plek voor overige configuraties. Nginx pakt elke *.conf in deze directory op. Zet hier instellingen neer om nginx.conf uit te breiden of te overulen. Hierdoor zal een updaten van Nginx nooit voor een conflict zorgen in nginx.conf.

Zo wordt de Welcome to nginx! pagina door Nginx gehost.

ls -lah /etc/nginx/sites-available/
# totaal 12K
# drwxr-xr-x 2 root root 4,0K aug 27 22:19 .
# drwxr-xr-x 5 root root 4,0K aug 27 22:19 ..
# -rw-r--r-- 1 root root 2,6K apr 24 18:23 default

ls -lah /etc/nginx/sites-enabled/
# totaal 8,0K
# drwxr-xr-x 2 root root 4,0K aug 27 22:19 .
# drwxr-xr-x 5 root root 4,0K aug 27 22:19 ..
# lrwxrwxrwx 1 root root  34 aug 27 22:19 default -> /etc/nginx/sites-available/default

# default uitzetten
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo service nginx restart
# * Restarting nginx nginx
#  ...done.
# http://localhost/ zal nu niets laden.

# default aanzetten
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-enabled/
sudo service nginx restart
# * Restarting nginx nginx
#  ...done.
# http://localhost/ zal nu weer default laden.

Nginx http virtual host

Maak /etc/nginx/sites-available/bootstrap aan met de volgende inhoud.

server {
    # luister naar de default http port
    listen 80;

    # maak de site beschikbaar op http://bootstrap.localtest.me
    server_name bootstrap.localtest.me;

    # stel de root in op de bootstrap documentatie
    root /home/mijnusernaam/www/bootstrap-gh-pages;

    location / {
        # Probeer de request als bestand te serveren, daarna
        # als directory, daarna terugvallen op 404 foutcode.
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
# symlink de vhost naar sites-enabled
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/bootstrap /etc/nginx/sites-enabled/
# herstart nginx
sudo service nginx restart

Open http://bootstrap.localtest.me.

Nginx https virtual host

Voeg het volgende toe in /etc/nginx/ssl_session.conf. Hiermee wordt de cpu wat ontlast doordat er minder SSL handshakes zullen plaatsvinden.

ssl_session_cache shared:SSL:10m;
ssl_session_timeout 10m;

De bootstrap vhost ziet er voor https als volgt uit. Let op, deze gebruikt een zelf gesigneerde certificaat die door Ubuntu is gegenereerd. Gebruik deze oplossing niet in productie!

server {
    # luister naar de default http port
    listen 80;
    # maar redirect http naar https
    if ($scheme = http) {
        return 301 https://$server_name$request_uri;
    }

    # luister naar de https port met ssl
    listen 443 ssl;

    # ssl instellingen
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_ciphers "EECDH+ECDSA+AESGCM EECDH+aRSA+AESGCM EECDH+ECDSA+SHA384 EECDH+ECDSA+SHA256 EECDH+aRSA+SHA384 EECDH+aRSA+SHA256 EECDH+aRSA+RC4 EECDH EDH+aRSA RC4 !aNULL !eNULL !LOW !3DES !MD5 !EXP !PSK !SRP !DSS";

    # geef aan de client door dat alle requests over https moeten gaan
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains";

    # maak de site beschikbaar op http://bootstrap.localtest.me
    server_name bootstrap.localtest.me;

    # stel de root in op de bootstrap documentatie
    root /home/mijnusernaam/www/bootstrap-gh-pages;

    location / {
        # Probeer de request als bestand te serveren, daarna
        # als directory, daarna terugvallen op 404 foutcode.
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}

Herstart Nginx met sudo service nginx restart en open https://bootstrap.localtest.me. Je krijgt een waarschuwing omdat het certificaat niet geauthoriseerd is.

Nginx SPDY virtual host

Voeg spdy toe achter ssl in de Nginx https virtual host

server {
    # luister naar de default http port
    listen 80;
    # maar redirect http naar https
    if ($scheme = http) {
        return 301 https://$server_name$request_uri;
    }

    # luister naar de https port met ssl
    listen 443 ssl spdy;

De volledige Nginx SPDY virtual host ziet er als volgt uit.

server {
    # luister naar de default http port
    listen 80;
    # maar redirect http naar https
    if ($scheme = http) {
        return 301 https://$server_name$request_uri;
    }

    # luister naar de https port met ssl
    listen 443 ssl spdy;

    # ssl instellingen
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_ciphers "EECDH+ECDSA+AESGCM EECDH+aRSA+AESGCM EECDH+ECDSA+SHA384 EECDH+ECDSA+SHA256 EECDH+aRSA+SHA384 EECDH+aRSA+SHA256 EECDH+aRSA+RC4 EECDH EDH+aRSA RC4 !aNULL !eNULL !LOW !3DES !MD5 !EXP !PSK !SRP !DSS";

    # geef aan de client door dat alle requests over https moeten gaan
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains";

    # maak de site beschikbaar op http://bootstrap.localtest.me
    server_name bootstrap.localtest.me;

    # stel de root in op de bootstrap documentatie
    root /home/mijnusernaam/www/bootstrap-gh-pages;

    location / {
        # Probeer de request als bestand te serveren, daarna
        # als directory, daarna terugvallen op 404 foutcode.
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}

lees meer

SPDY is an experiment with protocols for the web
Can I use SPDY?
Guide to Nginx + SSL + SPDY
Nginx Configuration
NGINX SSL Termination